Een uitvaart is meer dan het begraven of cremeren van een overleden naaste

 
 
 
 
 
 
 
 
Begin
Overlijden melden
Uitvaartvereniging
Organisatie
Bestuur
Dienstenpakket
Leveringsvoorwaarden
Uitvaartverzekering
Administratie
Lidmaatschap
Overig
 
 
  

Wij nemen alle zorg rond een afscheid uit handen.
Dat bespaart u als nabestaande veel onzekerheid, emoties en organisatie.
We kunnen u ook helpen de wensen voor uw eigen afscheid tijdig vast te leggen
en in de kosten te voorzien.
Denk bij uw lidmaatschap ook aan het verzekeren van uw kinderen.
Vanaf 18 jaar dienen zij zich zelf te verzekeren.


 

 

 

Als straks het rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is de schuifelende voeten,
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen.
We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan.